Viden

Dette er et område, hvor der hersker en lang række myter og hvor det kan være svært at navigere. For det kræver den korrekte viden at fastlægge en meningsfuld strategi og politik.

Vælger kvinderne selv ledelse fra fordi de hellere vil noget andet? Eller er organisationen ikke gode nok til at rumme og forfremme kvinder? Kan man være leder og have børn? Er kvindelige ledere altid enten moderlige og bløde eller kolde is-dronninger?

Der er både relevante spørgsmål og en masse sludder i debatten omkring kvinder i ledelse.

En nyere dansk undersøgelse afslører, at virksomhederne har svært ved at få øje på de kvindelige talenter, og kvinderne har på samme tid svært ved at få øje på det næste trin på karriere stigen.
 
Dette paradoks kan og skal løses. Og den bedste og mest effektive måde er, at få undersøgt præcist hvor i organisationen det går galt. Og det er i organisationskulturen og de uformelle strukturer, man skal afdække og udvikle nye muligheder.

Unisex Progress har interviewet kvindelige ledere i private virksomheder, der har et helt andet syn på deres reelle karrieremuligheder end deres mandlige kollegaer og virksomhedens topledelse. Nogle af citaterne kan hentes frem i menuen til venstre.

Unisex Progress kan gennemføre en tilsvarende forundersøgelse og analyse i jeres organisation, så I kan udvikle en vidensbaseret og strategisk effektiv politik og handlingsplan, der adresserer lige præcis de udfordringer, der hersker hos jer.