Om E-QUALITY / Priser

Priser

Undersøgelse
 
Kvalitativ undersøgelse med fokus på virksomhedskultur, ledelse, organisation og kommunikation, der virker som barriere for potentielt kvindelige ledere. Undersøgelsen udføres gennem semistrukturerede interviews med ti udvalgte medarbejdere og munder ud i en rapport på ca. 35 sider inkl. analyse og anbefalinger til ny skræddersyet politik og handlingsplan.
 
Dkr. 140.000,00
 
 
Konsulenthonorar
 
Timebaseret                       Dkr. 950,00 pr. time
 
10 timers klippekort            Dkr. 7.500,00
 
 
Foredrag
 
45 min                                 Dkr.  5.000,00
2 timer                                 Dkr. 10.000,00
 
 
 
Alle priser er ekskl. moms og transportudgifter.