Politik

Ifølge lovgivningen skal politikken opfylde tre kriterier - udover det helt åbenbare at fremme andelen af kvinder i ledelse på alle niveauer. De tre kriterier er

• Skal være understøttet af konkrete tiltag, herunder specifikke handlinger og resultater som følge heraf

• Skal forbedre rekrutteringsgrundlaget til bestyrelsesposter

• Forholde sig til at forbedre kvalifikationer i relation til ledelseserfaring for det underrepræsenterede køn
 
Det betyder at politikken skal omsættes til en konkret handlingsplan, der klart og utvetydigt angiver præcis hvordan og med hvilke tiltag, man har tænkt sig at indfri de ambitioner og målsætninger, som er fastlagt i politikken.

Nogle af de metoder og værktøjer, der kan anvendes og de overvejelser, man kan gøre sig er kort nævnt under punkterne til venstre.
 
Unisex Progress kan hjælpe jer til at få klarhed over, hvilke overvejelser, værktøjer og metoder, der skal til for at få jeres organisation til at nå jeres fastsatte mål.