Om Unisex Progress

 
Unisex Progress gennemfører opgaver for FN, EU, Nordisk Ministerråd, den danske regering samt organisationer og private virksomheder. Unisex Progress er fast ekspertpartner i en række EU projekter med fokus på vidensopsamling samt udvikling af nye strategier.
 
Det strategiske afsæt for det professionelle arbejde med kønsaspektet og ligestilling er baseret på nyeste forskning og viden og det overordnede formål er at anvende kønsaspektet som effektiv driver til bæredygtige forandringer.
 
Charlotte Kirkegaard har drevet virksomheden siden april 2007, hvor hun afsluttede sit job som forsker på Center for Ligestillingsforskning. Charlotte er cand.jur. med journalistisk efteruddannelse.
 
Udover sit virke som forsker har Charlotte Kirkegaard gennem en årrække skrevet en lang række artikler om køn i en række danske medier og afholdt foredrag om køn i Danmark og ved internationale konferencer i udlandet.
 
Charlotte Kirkegaard har desuden siddet i en række bestyrelser, der arbejder strategisk med kønsaspektet i Danmark og Norden.