Politik / Mål og måltal

Mål og måltal

1. Hvor skal ansvaret for at udvikle og implementere arbejdet med kvinder og ledelse forankres? 

2. Hvordan sikres medarbejderinvolvering og opbakning til målene? 

3. Hvilke aktiviteter skal til, for at opfylde målene? 

4. Hvilke forudsætninger skal være til stede for, at målene kan opfyldes? 

5. Hvor og hvordan bliver målene "målt" og dokumenteret?