Politik / Kulturforandring

Kulturforandring

1. Hvordan måler man succes i virksomheden? Og hvordan kommunikerer man det ud? Rollemodeller?

2. Hvem kommunikerer om flere kvinder i ledelse gennem virksomheden?

3. Er effektivitet og mange arbejdstimer det samme?

4. Hvordan udfører man individuelle performancemålinger?

5. Hvordan sikrer man kommunikation fra medarbejdere til ledelse?

6. Hvilke kønsstereotype holdninger hersker i virksomheden generelt, blandt ledere, blandt medarbejdere og i virksomhedens officielle kommunikationskanaler?