Politik / HR strategi

HR strategi

1. Er kvinders karrieremuligheder en del af HR strategien, og hvordan følges der op på en evt. formuleret ligestillingspolitik? 

2. Er der sammenhæng mellem HR strategien og den adfærd, man i øvrigt belønner.
 
3. Afspejles HR strategiske mål omkring kvinder og ledelse i ledernes resultatmål? 

4. Sikrer HR strategien lige karrieremuligheder for mænd og kvinder, f.eks. mht. jobrokering, lige løn, tilbagevenden fra barsel og kompetenceudvikling? 

5. Bliver de kvindelige og mandlige ledertalenters faktiske oplevelser, behov og ønsker inddraget?